Werkgevers

Tweede spoortraject – werkgevers

Als een van uw medewerkers ziek is uitgevallen, krijgt te maken met de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Dat zijn er veel, soms complex, en niet zonder risico.

Onze re-integratiecoaches zijn experts in:

  • terugkeerbegeleiding naar eigen werk of ander werk in uw organisatie (1e spoor)
  • externe re-integratie (tweede spoor)
  • voorkomen van loonsanctie

MAA – coaching heeft vanaf 1994 re-integratie expertise op het gebied van fysieke, psychische of emotionele belemmeringen. Denk aan neurologische ziektebeelden, orthopedische aandoeningen, burn-out, depressie of stressgerelateerde klachten. Wij kennen de Wet Verbetering Poortwachter en hebben een gecertificeerd en geregistreerde  arbeidsdeskundige die alle juridische aspecten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kent en mogelijkheden voor werkhervatting aangeeft.

Als onzeker is of re-integratie 1e spoor kans van slagen heeft, is het zaak om dan al het tweede spoor in te zetten. Dit kan dan ook parallel lopen aan het 1e spoor. Hiermee voorkomt u een loonsanctie van UWV. Ook kan tijdig starten van een tweede spoortraject loonkosten besparen tijdens de eerste twee ziektejaren.

Kennismaking en offerte

Met de opdrachtgever en met de uitgevallen medewerker voeren wij een kennismakingsgesprek, kosteloos en zonder verplichting. Vervolgens stellen we een offerte op waarin we het voorgenomen resultaat, de tijdsduur, fasering en kosten benoemen. Afhankelijk van de beperkingen, belastbaarheid en resterende tijd in de twee jaar van de Wet Verbetering Poortwachter, varieert de doorlooptijd van het traject tussen zes en twaalf maanden.

Meer weten?

Mail info@maa-coaching.nl of bel 055 5348740 of 0651412350. We maken graag persoonlijk kennis in een kosteloos gesprek.

Werkgevers Werknemers Stappenplan