Externe vertrouwenspersoon

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals agressie & geweld, pesten, discriminatie en sexuele intimidatie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn /haar problemen terecht kan bij een externe vertrouwenspersoon.

Wat doet de externe vertrouwenspersoon?

  • Bieden van eerste opvang van werknemers
  • Onderzoeken of een oplossing in de informele sfeer voorhanden is
  • Informeren over mogelijke oplossingsrichtingen
  • Ondersteuning bieden bij het indienen van een klacht
  • Adviseren van management en directie
  • Registreren en rapporteren

Als professionals dragen de  externe vertrouwenspersoon van MAA – coaching uit Apeldoorn een steentje bij aan het voorkomen en beperken van ongewenste omgangsvormen. Ongewenste omgangsvormen zijn voor werkgevers of managers niet altijd even zichtbaar, maar kunnen wel leiden tot juridische conflicten, imagoschade en verzuim. Door het adviseren van management en directie en het  helpen ontwikkelen van beleid en richtlijnen voor gedrag van organisaties wordt de werksfeer bewust en positief beïnvloed. Dit schept grenzen en kaders waarbinnen mensen respectvol met elkaar dienen om te gaan.

De externe vertrouwenspersonen van MAA – coaching opereren landelijk zijn allen gediplomeerd bedrijfsmaatschappelijk werker, en aangesloten bij landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen.

Meer weten?

T. 055 5348740 we maken graag persoonlijk kennis in een kosteloos gesprek. Of meld u direct aan via ons contactformulier