Coaching

Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te helpen veranderen, uitgaande van een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Het is een vorm van professionele begeleiding waarbij de eerste stap is, het duidelijk formuleren en afstemmen van doelstellingen.

Onze werkwijze is  niet zozeer focussen op tekortkomingen, belemmeringen of het aanleren van (nieuwe) vaardigheden, maar door de weg van zelfkennis te volgen en de blik gericht te houden op de essentie, het ongeschonden en onverwoestbare “zelf” dat achter iedere persoonlijkheid schuilgaat.

Voor wie?

Voor de Young professional

Als  young professional presteren en doorgroeien, maar ondertussen moet u nog wennen aan uw nieuwe setting: uw werkomgeving. Waar u vroeger zelf uw studievrienden uitzocht, hebt u uw collega’s niet voor het kiezen. Hoe gaat u om met al die verschillende karakters, waar u dagelijks mee te maken hebt? En dan is er altijd het werk dat nooit af is – de collega’s kloppen maar al te graag aan bij die slimme, ambitieuze jonge professional.
Hoe gaat u hiermee om, hoe kunt u ervoor zorgen dat het werk geen last wordt? Via young professional coaching leert u hoe u het beste met dit soort zaken kunt omgaan. Hierdoor kunt u al uw energie weer richten op waar het echt om draait: een betekenisvolle carrière.De vraag “Wat is de volgende stap in mijn leven?” lijkt maar niet te verdwijnen. Maar hoe gaat u hier op een gezonde manier mee om? Coaching die zich speciaal richt op young professionals kan hier een uitkomst bieden.

Voor de Professional

U bent een gerespecteerde professional. Maar ook u moet zich blijven ontwikkelen, want de organisatie waar u werkt stelt hoge eisen. U wilt zichzelf daarom goed kunnen presenteren bij bestuurders, medewerkers en naaste collega’s. U wilt uw leiderschapskwaliteiten effectiever gaan inzetten.
Bij Professional coaching gaan we  gericht met u  aan de slag en bepalen wat uw coachvragen zijn en waar de coaching zich specifiek op zal richten. We verbinden het coachingsproces altijd aan concrete werksituaties én aan uw persoonlijke profiel: uw kernkwaliteiten, kennis, vaardigheden en persoonskenmerken. Zo werken we planmatig aan uw persoonlijke en professionele ontwikkeling, onder andere via huiswerkopdrachten

Voor de Executive professional

U bent directeur van een organisatie of manager van een grote afdeling. Dat vraagt per definitie veel van u. Als ‘executive professional’ moet u visie ontwikkelen, richting bieden, koers zetten. Verstand van zaken hebben. Maar ook: mensen motiveren en enthousiasmeren, waar nodig verandering entameren. In control zijn en vertrouwen kunnen geven.
Deze uitdagingen kunt u alleen aan als u in alle opzichten fit, competent en vitaal bent. Als u effectief werkt, juist ook omdat u uw eigen sterke en zwakke punten kent. Als u plezier in uw werk heeft en houdt, omdat u weet waar u het voor doet. Met onze executive professional coaching helpen we cliënten om hun verantwoordelijkheid doelmatig en met voldoening te dragen. Hierbij gaan we altijd eerst terug naar de bron: wat drijft u, wat geeft u energie? Vervolgens gaat u samen met een coach, die zijn sporen heeft

Wat levert het u op?

  • U vergroot uw vermogen om een situatie het hoofd te bieden en verantwoordelijkheid te nemen voor uw functioneren.
  • Uitdagingen zijn zichtbaar gemaakt en u weet nu hoe u een en ander het beste kunt aanpakken.
  • U kunt concrete stappen zetten om uw situatie te verbeteren.
  • Vermindering van psychische klachten als stress en burn-out.
  • Toename van positieve gevoelens zoals tevredenheid met het werk.
  • Bevordering van vaardigheden en de effectiviteit van professionals. Bijvoorbeeld op gebied van studievaardigheden, het bereiken van doelen en effectief leiderschap

Wij bieden een professionele vriendelijke, aandachtsvolle manier om u te ondersteunen, zodat u uw leven kunt gaan leven in plaats van in de overlevingsstand te blijven hangen. Dat doen we met respect en relativeringsvermogen.

Meer weten?

T. 055 5348740 we maken graag persoonlijk kennis in een kosteloos gesprek. Of meld u direct aan via ons contactformulier