Loopbaancoaching – stappenplan

In een Talentonderzoek houdt de coachee zijn/haar leven en loopbaan tegen het licht en trekt conclusies voor de toekomst in werk en is daardoor in staat om een juiste keuze te maken.

Tijdens de gesprekken is er ruimte voor reflectie op het huidige functioneren en wordt gefocust op de toekomst. De gesprekken zijn uitnodigend van aard. Het resultaat van de loopbaancoaching is dat dat de coachee weet in welke setting en rol hij/zij goed uit de verf komt en op basis daarvan de juiste keuzes maakt.

Aantal gesprekken: zes

  • Persoonlijk levensverhaal & loopbaan

Onderzoek van de persoonlijke geschiedenis en loopbaan tot nu toe aan de hand van een werkopdracht. Inzicht in de thema`s persoonlijke geschiedenis op het gebied van leven, leren en werken.

  • Successen & talenten

Inzicht verwerven in kenmerkende talenten en mogelijkheden. Onderzoek in hoeverre deze tot ontwikkeling zijn gebracht en nog verder ontwikkelt kunnen worden. Ook inzicht en identificatie, op verworven bagage is resultaat van deze oefening.

  • Eigenschappen & vaardigheden

Grondige inventarisatie van persoonlijke eigenschappen, competenties en gedragsvoorkeuren. Sterke en minder sterke punten worden besproken.

  • Loopbaanwaarden & drijfveren

In kaart brengen van loopbaanwaarden, zingevende factoren en drijfveren die leidend zijn voor de houding t.o.v. mensen en werk die van belang zijn voor arbeidsvreugde en voldoening.

  • Kernkwaliteiten & uitdagingen

Ontdekken, en herkennen van uw kernkwaliteiten en uitdagingen. Balans zoeken tussen kernkwaliteiten en valkuilen. Inventariseren in welke mate het huidige werk een beroep doet op kernkwaliteiten.

  • Feedback & conclusies

Collega s, vrienden en familie worden gevraagd om kenmerkende eigenschappen en kwaliteiten te benoemen. De coachee vergelijkt de uitkomst met de andere uitkomsten uit het zelfonderzoek en trekt conclusies.

  • Mogelijkheden & consequenties

Doorvertalen van zelfinzicht naar een nieuw loopbaanperspectief. Persoonlijke consequenties verkennen van de verschillende mogelijkheden. De coachee overziet in welke richting de vervolgkoers van zijn/haar loopbaan zich ontwikkelt.

  • Gekozen richting & actie

Uitzetten van de gekozen richting in doelstellingen en een actieplan voor de komende periode.
Optioneel: Nieuw CV/profiel opstellen

Meer weten?

Mail info@maa-coaching.nl of bel 055 5348740. Of meld u direct aan via ons contactformulier. We maken graag persoonlijk kennis in een kosteloos gesprek.

Terug